Вработени

Генерален Менаџер
Борче Ацовски
borce.acovski@cargomax.com.mk

Помошник финансиски менаџер:
Лилјана Николовска
liljana.nikolovska@cargomax.com.mk

Специјалист за човечки ресурси
Јана Кипровска
jana.kiprovska@cargomax.com.mk

Бизнис асистент
Елена Ристоска
elena.ristoska@cargomax.com.mk

Комерцијалисти
Стеван Мишев
Тел. 071 323 282
stevan.misev@cargomax.com.mk

Логистика
Борис Шољаковски
Тел.071 323 272
boris.soljakovski@cargomax.com.mk


Менаџер на пост – продажба

Игор Петковски
Тел. 071 323 242
igor.petkovski@cargomax.com.mk

Менаџер на сервис
Игор Манчев
Тел. 070 323 272
igor.mancev@cargomax.com.mk

Резервни делови
Зоран Давидовски
zoran.davidovski@cargomax.com.mk

Механичари
Милан Русевски
Борче Петровски
Јане Цоневски
Зоран Спасев
Трајче Блажевски

Ракувач со автоматска перална
Зоран Ристовски