Мисија на Каргомакс

Обезбедување на решенија за транспортната индустрија врз основа на нашето исклучително знаење и партнерски однос.