Шасија / Потпирање

Прецизниот распоред на деловите на шасијата со користење на редукција на задните осовини гарантира завземање најразлични агли и високо подигнување над земја.Благодарение на тоа Траккер може да совлада различни препреки и со нив да се маневрира дури и на мноку кратки простори

Потпирање

Постојат голем број на системи за потпирањена Траккер.На пример,стандардна конфигурација за тешки верзии представува параболична суспензија на предниот дел со капацитет од 8 тони.На барање на корисниците можно е вградување и 9-тонски параболични или полуелиптични системи (2×8-тонски или 2×9-тонски параболични суспензии на верии 8×4). Двострука(тандем) суспензија е полу-елиптичен (опционал) или параболичен тип,со капацитет од 32 тона.

Воздушното потпирање на моделите 6×4 и 8×4 имаат воздушни опруги за секоја од едноструките или двоструките задни осовини.Засега само на една верзија од 21 тон постои друга варијанта.. Кога се во прашање возила за вон патни услови,четири долни воздушни суспензии на секоја задна осовина гарантира подобар вртежен момент во случај на постојната гибнјава,така да овде е обезбедена подобра распределба при возење по нерамни терени. Она што многу лено се приметува одличната удобност на возилото,нарочито кога е возилото неоптеретено. Воздушната суспензија постои уште и на задните осовини кај верзиите 4×4,како и на удвоените осовини кај влекачите 6х4.

Шасија

Кај сите модели 4×2, 6×4 i 8×4 постојат исти делови,високи челичнишипки,дебелина од 7.7 за лесни возила и 10 мм за тешки возила.Во последно време се работеше на корекција на потпирањето.Шасијата на предната страна широка 1,03 m за да може да же да се сместат поголеми ладњаци , а на задната страна е 0,77 m за да се овозможи полесна монтажа на каросеријата и дополнителна опрема.На главната шасија се наоѓаат носачи на кој се монтира помошна шасија за шасијата што одговара.Задниот препуст е подолг на возила за надоградба на бетон мешалки.