Погонска Група

Вртежниот момент и силата на Траккерот се распоредуваат со помош на неговите погонски групи Постојат системи кој ја контолираат работата на автоматските менувачи и они се тие кој гарантираат за брза промена на брзината и максимален учинок,а големиот избор на можности кога се во прашање меѓуосовинските растојанија обезбедува да возилото биде максимално подесено за работа која се обавува со максимална заштеда на гориво.

Менувач

Механичкиот менувач има 9 брзини,што е карактеристично за помалите мотори,додека менувачот со 16 брзини и серво уред за модели од 350 КС и повеќе.

Моделите на кој се вградува менувач EuroTronic 2 имаат две верзии Overdrive менувач со 12 брзини ,кога е во прашање мотор Cursor 13 и директна управувачка единица ,кога е во прашање Cursor 8.
Брзата промена на брзините и системот кој овозможува брз премин од автоматски на полуавтоматски начин на работа и обратно,овозможува ефикасна работа во било какви услови,при што од една страна се јавува ефикасно делување,а од друга страна максимално се смалува потрошувачката на гориво и спојници.

Уште една од битните ставки е предефинираниот начин на работа за маневрирање(Manoeuvring Mode). Овој начин на работа се активира со притискање на копче кое што се наоѓа на инструмент таблата и активирање на овој начин на работа овозможува да автоматскиот менувач со помош на педалата за гас ја регулира употребата на главната спојница при премин на низок степен на пренос и обратно

Задна/предна осовини

Задната осовина на Траккерот може да биде еднострука или двострука со епициклични брзини во главчината на тркалата.На сите задни осовини постои блокада на диференцијалот ,а на двострукиот постои и вкрстена блокада на диференцијалот.Големиот избор на осовини гарантира дека секој возач може да одбере конфигурација која највише одговара на неговите потреби и со која ке оствари минимална потрошувачка на гориво.На предните осовини постои диск кочници,додека на погонските и на задните осовини се наоѓа Duo-Duplex собош кочници.