Мотори

Траккер постои во варијанти со мотор Cursor 8 i Cursor 13, со шест различни изводи на сила: 270, 310, 350 и 380 КС, и 440 и 480 КС респективно. Cursor 8 е направен пред се за патни услови и кога не е потребно возилото да поседува голема носивост. Cursor 13 од 12,9 литри е направен за барани операции:максималниот вртежен момент се достигнува со нискиот степен на пренос и тоа е она што обезбедува да лесно се достигне максималниот работен учинок.За двата мотори е заедничко тоа што имаат турбокомпресор со варијабилна геометрија,а разликата е во тоа што на моделот Cursor 13 ,380 KS притисокот е регулиран со помош waste-gate вентили.

Работни карактеристики

Продуктивноста на Траккер-от во многу зависи од моторит кој се наоѓаа во негот.Големата предност и кај Cursor-a 8 и кај Cursor-a 13 представува можноста на достигнување на вртржен момент при низок степени на пренос.Ова е она што гарантира тргнување на угорнина,голема излезна сила,одлична управливост,и максимална заштеда на гориво.Уште една од предностите на овие возила е стандардната моторна кочница која ја распоредува силата на кочење.

Отпорност

Сега веќе можеме да кажеме дека моторите Cursor представуваат вистинско срце на Ивеко тешки камиони.Они поминале милиони километри широм светот.

Секој детал е дизајниран така да обезбедува максимална отпорност :почнувајки од електромагнетните спони на пропелерот,преку контролните единици на моторот и на возилото кој се вградени во Мултиплекс систем.

Мултиплекс системот е задолжен да ги контролира сите електронски единици кој што постојат на возилото и благодарение на нему во многу е смалена количината на кабли, а да притоа не е нарушена стабилноста.Благодарение на овој сисем можно е непрестано контролирање на возилото и, и во колку за тоа се укаже потреба ,брзо реагирање доколку дојде до квар.Со помош на Мултиплекс системот многу е лесно да се прочитаат разни информации кој се однесуваат са состојбата на возилото.