Модели

Животот во патни или вонпатни услови кога се занимавате со градежни работи не е нималку лесен,екстремното окружување,изненадните проблеми,работа во кратки рокови.Траккер тоа го може-он гарантира за исполнување на сите цели кај оние што ќе се одлучат за него.Добрите карактеристики на Траккерот,софистицираниот дизајн и комбинацијата со најмодерната технологија,овозможува да ова возило поседува независност која се традиционално врзува за Ивеко тешкашите.

Траккер е дизајниран така да гарантира одлични резултати при изведување на различни задачи во секторот на патенто и вонпатно градежништви.Он нуди специјализирано решение зан секоја задача која е потребно да се изврши-од ракување со материјалот.преку транспорт,од работа во снежни услови до ракување со специјални материјали.

Најбараните модели во различни варијанти во можност се да одговорат на различните задачин и се тоа благодарение на широкиот опсег мотори (од 270 до 480 КС) и конфигурација (4х2,4х4,6х4,6х6,8х4,8х8,шасии, и 4х2,4х4,6х4,6,6,влекачи). Модели со три и четири осовини достапни се во сите варијанти:лесна од 26 до 32 тони,идеално за оние који планираат да овие возила ги користат и во патни услови на работа и тешка од 33 до 40 тони ,за барањата на вонпатни услови на работа.Покрај овие постојат и верзии 6х4 и 8х4 наменети за мешалки.