Кабини

   

Возачот на Траккер се чувствува како возач на Стралис,зато што сега кабината Active Day-a (AД) и Active Time-a (AT) се наоѓаат на Траккер. Према тоа сега стилот и удобноста се искомбинирани со специфичните можности на грдежните возила.

Кратката АД кабина е дизајнирана за секојдневните потреби,додека АТ кабина со регуларен или висок кров прилагодена е кога е неопходно возачот да спие во возилото,зато што во него се наоѓа еден или два кревета.

Кабините со ширина 2,28 метри,се компактни и представуваат голема предност за Траккерот.Они го олеснуваат маневрирањето на мали простори и го смалуваат ризикот кабината да се удри во нешто.Нелизгачките скали овозможуваат лесен пристап во кабината,така што со нив е полесно да се влегува во однос на излегувањето од кабината.

Челичниот браник на Траккерот е направен од три дела како би се смалиле трошоците на замена во случај на евентуално кршење.Ова возило е редизајнирано така што аглите му се заоблении сега се ускладени со линиите на предниот дел на кабината.Халогените светилки се вовлечени во одбојник икако би се максимално заштитиле,а преку нив се поставени заштитни решетки.

Комфор

Благодарение на АТ/АД кабината,Траккерот сега нуди нов концепт на комфорт и далеку поудобно возање,на што многу допринесува ергономичноста и технолошките иновации.

За максималната удобност ,без обзир на потребите,Траккер поседува цврст, удобен систем на потпирање на кабината која ги апсорбира сите потреси што настануваат на нерамни терени.

Возачот може да го подеси седиштето онака како му одговара:седиштето се подесува со момош на воздушни јастуци,а кај управувачот можно да се менува и висината и положбата.со што се овозможува постигнување на идеална позиција за секој возач.Видливоста е одлична така де е потполно безбедно да се изврши било какво маневрирање.,постојат повеќе одели кој служат за одложување на ствари:од разни држали до прегради кој се заклучуваат и наоѓаат во задниот дел.Покрај сите наведени,постојат уште низ помошни уреди који служат за подобрување и олеснување на возањето,а еден од тие е дисплејот на управувачот на кој се испишуваат разни информации.

Звучната изолација благодарение на најновите материјали,одлична и максимално го намалува заморот,дури и кога во возилото се проведува повеќе часови.

Имајки го во предвид дека Траккер е направен за потребите при работа на терен и на нечисти патишта,водено е сметка да ова возило пружи максимална безбедности да буката во него биде максимална така што работата во него максимално би се олеснила.

Дури и кога возачот треба во возилото да проведе неколку дена,он ќе ужива во максималната удобност благодарение на предностите на кабината на влекачот Stralis Active Time.