Безбедност

Безбедноста е еден од најважните елементи кога се во прашање возила за вонпатни услови.Траккер поседува посебен кочен систем и многу стандардни елементи кој влијаат на зголемување на безбедноста и сето тоа гарантира максимална безбедност во сите услови на работа,дури и кога се во прашање многу потешки операции.

Систем за кочење

Кај 4×2, 6×4и 8×4 Траккер моделите на предната осовина постои диск кочници,додека на задните осовини се поставени добош кочници.
Кочната сила се распоредува во зависност од оптеретувањето на задната.ABS сензорите детектираат било каква можност на блокада при кочење и во склад со тоа ја прераспределува силата на кочните цилиндри. Овој систем,познат како EBL (Electronic Braking Limitation, електронко ограничување на кочењето)представува голем напредокво однос на механичкото кочење,нарочито кога флексибилноста на суспензија ограничена.
На сите Cursor мотори постои ITB (Iveco Turbo Brake, Ивеко турбо кочница). Овој уред е ефикасен пред се благодарение на турбокомпресорот со варијабилна геометрија на моторите Cursor 8 и Cursor 13 (440 и 480 KSКС). По желба можно е вградување ZF интардер.