Мотори

Новитe Stralis Euro VI мотори имаат поголема зафатнина и обртен момент за иста потрошувачка на гориво,а благодарение на крајно високата ефикасност на HI- eSCR систем на каталитичка редукција.новиот STRALIS е едино тешко возилона пазарот кое ги исполнува Euro VI ограничување без преибегнување на EGR, со што се изпорачува значајна предност во смисла на штедење во тежина, оптимизирано согорување и со самото тоа потрошувачка на гориво.Благодарение на лептир вентилот на издувната цевка,новата моторна кочница(супер моторна кочница)дава сила на кочење поголема 30%.