Модели

   IVECO ГО ПРЕСТАВИ НОВИОТ STRALIS HI-WAY

  Поставени се нови стандарди во ефикасност,квалитет и задоволство на купувачите

 • Намалени трошоците на вложувањa на купувачите
 • Намалена потрошувачка на гориво
 • Еуро 6 мотори со единствен HI-e SCR технологија
 • Совршена и подобрена ергономија ,конфорт и дизајн на кабината
 • Напредни функции во поглед на безбедноста во сообракајот
 • Нов алатки за управување на камионот и помош при управување

H I – D E S I G N & A E R O D Y N A M I C S

Формата се надоврзува на функционалноста во атрактивноста на кабината на новиотi n STRALIS. Предниот дел има нова централна маска редизајниран е оквирот на бараникот оптимизиран едизајнот на браникот а светлата се опремени со LED дневни светла i Xenon фарови Линиите на новите STRALIS кабини дизајнирани се да постигнат одличен коефициент отпор на воздух Со подобрен Cd za 3% намалено е нивото на бучава во кабината и овозможува значајни заштеди на гориво на долги релации.

 • HI-WAY долгаширока кабина (2.5 m) со висок и низок кров
 • HI-ROAD долга кабина, средна ширина (2.3m) со среден висок и низок кров
 • HI-STREET (улична) кратка, средна ширина на кабина (2.3m) со низок кров