Безбедност

Возачот на еден STRALIS модел може да рачуна на сигурен,ефикасен систем на кочење. Целиот опсег (освен моделите својна редукција на задната осовина)sa dvostrukim smanjenjem na zadnjoj osovini) е опремен со диск кочници, и EBS сега има функција помош при кочење.Како ESP, Hill Holder i ACC, Следниве системи исттака се на располагање.

Систем за кочење

Електронски систем за кочење

помошен кочен систем EBS г и к омб инира функ ц иите ABS, ASR ( анти-к лизна рег улац иј а) и ограничувач на силата на кочење со што се обезбедува мимимум застанувалки пати еднакво кочење на кочните облоги. Го забрзува нивото на кошење во вонредни услови со содејство со моторна кочница

Напреден вонреден кочен систем

Го предупредува возачот на можноста од судар и автоматски го активира кочниот систем да се избегне судар или ја намали брзината наудар.Достапен на сите STRALIS со Euro VI мотори.

СИСТЕМ НА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ДОКОЛКУ СЕ НАПУШТИ СООБРАЌАЈНАТА ЛИНИЈАТА

(Lane Departure Warning System)
Го предупредува возачот ако возилото ја премине сообраќајната линија без активирање на сигнал