Каргомакс ДООЕЛ, овластениот застапник на Iveco возилата, денес слави јубилејни 10 години успешна работа.

Каргомакс е единствен официјален застапник на Iveco возилата за Македонија.

Каргомакс ја започна својата дејност како официјален застапник за Iveco возилата во 2007 година.

Овластениот застапник на Iveco возилата секогаш бил во чекор со стандардите на принципалот, обезбедувајќи го најдобриот спој на услуги во светот на транспортот: продажба на комерцијални и специјални возила, сервис и продажба на резервни делови и компоненти од гамата на IVECO, IVECO BUS и IVECO ASTRA.

Објавено на: Камиони.мк

Објава во списание - Транспорт и Логистика
Галерија од настанот