На пат, со вас 365 дена годишно

Грижа за корисници е контактот кој IVECO го нуди за да ви помогне спокојно да превезувате патници или стока во текот на целиот животен век на вашето возило.
Во случај на дефект, можете да побарате помош на пат на бесплатен број во 31 европска земја.
Тим од осумдесет оператори гарантира моментален одговор на десет јазици и брзо решение на било кој проблем (со активирање на сервис на Iveco кој се наоѓа најблиску до местото на дефектот и кој е најпогоден за возилото). Во 80% од случаите, операторите се јавуваат за помалку од 20 секунди.
За време на интервенцијата (без разлика дали се работи за мала поправка на пат или пренесување на возилото во сервис), центарот го проверува напредокот на поправката, ве известува за тоа и се грижи возилото да биде поправено што е можно порано.
Пред да се јавите во Центарот за грижа за корисници

  • Подгответе ги документите за возилото
  • Обидете се да дознаете што е можно повеќе за тоа каде се наоѓате (во близина на кој град или излез на автопат)

Кога разговарате со нашите оператори

  • Пренесете ги сите побарани податоци
  • Опишете го проблемот најјасно што можете

Со тоа ќе помогнете поправката да се заврши што побрзо
На крај од разговорот ќе добиете број на предмет кој ќе ви овозможи да ја следите поправката преку интернет.

ВО 80% ОД СЛУЧАИТЕ, ВОЗИЛОТО Е ПОВТОРНО НА ПАТ ЗА ПОМАЛКУ ОД 8 ЧАСА.

 

004336227230012
ASSISTANCE NON STOP